ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMLERİ, PERİYOTU VE SAATLERİ;

a) Çok tehlikeli sınıfta giren iş yerlerinde yılda en az bir kez ve 16 saat

b) Tehlikeli sınıfta giren iş yerlerinde 2 yılda en az bir kez ve 12 saat

c) Az tehlikeli sınıfta giren iş yerlerinde 3 yılda bir en az bir kez ve 8 saat olarak verilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra kanunumuzda iş güvenliği ile ilgili maddelerden bazıları; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.”

“ İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” Çalışanlara verilmesi gereken eğitimler ve işyerinin tehlike sınıfına göre aşağıdaki eğitimler verilmek zorundadır.

• Genel İSG kuralları,

• İş kazaları ve meslek hastalıkların kök sebepleri,

• İş ekipmanlarının standartlara göre kullanımı,

• Kaza, yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma yolları

• İş ekipmanlarının standartlara uygun kullanımı,

• Çalışanların hak ve sorumlulukları,

• Mevzuat bilgileri,

• Güvenli ortam ve Önleyici sitem kurma,

• KKD ve el aletleri kullanımı,

• Ekranlı araçlarda çalışma,

• Uyarı, ikaz ve işaretleri kullanımı ve anlamları,

• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

• Temizlik, hijyen ve düzen,

• Yangın olayı ve yangından korunma prensipleri,

• Termal konfor ve radyasyon,

• Ergonomi, iş ve insan uyumu,

• Elektrik, elektrikli el aletleri kullanımı,

• İlk yardım, arama ve kurtarma.

Akıl işi OSGB iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin genel amacı riskli davranışlardan kaçınma ve emniyetli iş uygulamalarına katılma, kaza sonrası yaralanmalardan gelen sorunları engellemenin yollarını bulmak.