İşyeri Sağlık Personeli Hizmeti

Sağlık personelinin (işyeri hemşiresi) yasal olarak yapabilecekleri sınırlıdır, bu yüzden sağlık personellerimizi, sürekli olarak işyeri hekimine iş sağlığı alanında destek olacak şekilde eğitimler veriyoruz.

Sağlık personeli ve işyeri hekimi hizmetlerini birlikte alan işyerlerimizde

İSG Portal yazılımını kullanarak işe giriş ve yenileme muayenelerinin takibini sağlık personelimiz yapıyor, gerektiğinde bu muayeneler için gerekli organizasyonu yapıyor, hem işyeri hekimine hem de muayene olacak çalışana bilgi veriyor. Herhangi bir sağlık personeli kendisine verilen işi (tansiyon kontrolü,vs.) yaparken, Akıl İşi OSGB'nin sağlık personelleri iş sağlığına son derece hakim ve saha denetimleri yaparak sonuçları şirketimize raporluyor.

SAĞLIK PERSONELİNi NE İŞ YAPAR

Genel olarak işyeri hemşiresinin yaptığı işler doktora asistanlık yapmak olarak özetlenebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak

• İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

• İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak

• İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek

• İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak

• İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

KİMLER SAĞLIK PERSONELİ OLABİLİR?

Aşağıdaki ünvanlara sahip 4 hemşirelik bölümü mezunlari ve tekniker/teknisyenlik mezunlari diğer sağlık personeli olabilir. Ancak öncelikle İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarında olduğu gibi eğitime gitmeli ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Diğer Sağlık Personeli sınavına gitmeleri gerekmektedir.

• Hemşire / Sağlık Memuru

• Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri

• Acil Tıp Teknisyeni

• Çevre Sağlık Teknisyeni