İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

Akıl İşi OSGB ’nin İşyeri Hekimleri Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş işyeri hekimi sertifkasına sahiptir.

Akıl İşi OSGB ’nin İşyeri Hekimleri işyerlerini düzenli olarak ziyaret ederler.

Akıl İşi OSGB ’nin İşyeri Hekimleri, Akıl İşi OSGB tarafından seçilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili YAZILIM PROGRAMINI kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını (-işe giriş muayneleri,periyodik muayneler,tıbbi tahlil ve tetkikler vb.) bilgisayar ortamında tutarlar.

Akıl İşi OSGB’nin İşyeri Hekimleri yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirirken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.

Akıl İşi OSGB ’nin İşyeri Hekimleri, iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı yönetmeliklerde belirlenen şekilde sorumludur. Ancak,gerek işin başlangıcında Akıl İşi OSGB tarafından veya görevlendirilen hekimlerce verilmiş oldukları genel bilgilendirmeye uyulmaması, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmamasından sorumlu tutulamazlar.

Akıl İşi OSGB’nin İşyeri Hekimleri, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri iş sağlığına ilişkin çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazarlar. Ayrıca düzenli aralıklar ile gözetim-denetim raporu hazırlayarak işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

Akıl İşi OSGB’nin İşyeri Hekimleri işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak işverenin yardımı ve gerekli ortamı hazırlaması şartı ile çalışanlara iş sağlığı ile ilgili eğitimleri vermek,bunları mevzuata uygun olarak kayıt altına almak ve işverene gerekli bilgileri verirler. Ayrıca işyerinin özelliğine bağlı olarak gerekli diğer eğitimleride planlayarak işveren onayı ile verirler.

Akıl İşi OSGB’nin İşyeri Hekimleri işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.

İşyeri Hekimi, BURSA İşyeri Hekimi Hizmetleri ilgili detaylı bilgi almak için Akıl İşi OSGB iletişime geçebilirsiniz.